Uncategorized

All posts in the Uncategorized category

ETRI,ALDEHIDI I KETONI

Published 11/12/2019 by ivanavukovic

aldehidPRIPREMA ZA KONTROLNU VEŽBU ZA UČENIKE 3. RAZREDA

1.Napisati formule:

4-hlor-butanal;    4,6-dimetil-heptanal;   p-etil-benzaldehid;   3-hidroksi-2-pentanon;   2,3-dimetil-ciklopentanon;   4-heksin-2-on;   6-hidroksi-6-metil-3-hepten-2-on; 3-metil-cikloheksan-karbaldehid;    4-brom-cikloheksanon;  aceton;  formaldehid; Pročitajte ostatak ovog unosa →

ELEMENTI 14. I 15. GRUPE PSE

Published 06/12/2019 by ivanavukovic

dijamantPRIPREMA ZA KONTROLNU VEŽBU ZA UČENIKE  2. RAZREDA

1. Napiši jednačine hemijski reakcija između ugljenika i sledećih supstanci:

a) vodonikom      b) kiseonikom u višku    c) kalcijumom   d) bakar(II)-oksidom   e) gvožđe(III)-oksidom.

Za svaku reakciju utvrdi da li je ugljenik oksidaciono ili redukciono sredstvo. Pročitajte ostatak ovog unosa →

USKORO TEST ZA UČENIKE 2. RAZREDA!!!!

Published 02/09/2019 by ivanavukovic

           images PRIPREMA  ZA KONTROLNU VEŽBU IZ OBLASTI 

                  ALKALNIH, ZEMNOALKALNIH METALA I ELEMENATA IIIa  GRUPE

1. Koliko elektrona imaju alkalni i zemnoalkalni metali na poslednjem energetskom nivou?      Koje oksidacione brojeve imaju u jedinjenjima? Koji tip veze postoji izmedju atoma metala? Pročitajte ostatak ovog unosa →