1. razred

All posts in the 1. razred category

ТЕРМОХЕМИЈА

Published 09/03/2020 by ivanavukovic

Енергетске промене током хемијских реакција

Пример ендотермне реакције –видео материјал

Пример егзотермне реакције- видео материјал

Симулација егзотермних и ендотермних процеса

Калориметар

 

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНУ ВЕЖБУ ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА ИЗ ОБЛАСТИ „ХЕМИЈСКА ВЕЗА“

Published 05/12/2019 by ivanavukovic

hem.veza1.Шта је (су): a) јонска веза, б) ковалентна веза, в) метална веза, г) водонична веза, д) Ван дер Валсове интеракције?

2.  Која врста елемената може градити а) јонску везу, б) ковалентну везу?

3.  На примеру: а) атома натријума и кисеоника, б) атома алуминијума и кисеоника, објасни на који начин настаје јонска веза. Pročitajte ostatak ovog unosa →

RASTVORI -ZADACI

Published 14/01/2019 by ivanavukovic

rastvoriPRIPREMA ZA KONTROLNU VEŽBU ZA UČENIKE 1. RAZREDA

1.      Koliko je potrebno grama natrijum-nitrata za pripremanje 200g 2% rastvora?

2.      Koliko je potrebno grama magnezijum-hlorida i koliko grama vode za pripremanje 500g rastvora masenog udela 0,2?

3.      Izračunati količinu aluminijum-sulftata potrebnog za pripremanje 200cm3 rastvora koncentracije 0,2 mol/dm3? Pročitajte ostatak ovog unosa →