Aktuelnosti

All posts in the Aktuelnosti category

Ензими

Published 04/06/2019 by ivanavukovic

Ензими

Proteini

Advertisements

DISPERZNI SISTEMI

Published 09/01/2019 by ivanavukovic

rastvoriOvde možete videti zanimljive animacije u vezi sa ovom temom.

1. Rastvaranje kuhinjske soli u vodi 

2. Rastvaranje soli u vodi kao endoterman proces

3. Rastvaranje soli u vodi kao egzoterman proces

4. Prezasićen rastvor natrijum-acetata

5. I još jedan prezasićen rastvor

6. Henrijev zakon

7. Tindalov  efekat

УСКОРО ТЕСТ ЗА УЧЕНИКЕ 3. РАЗРЕДА

Published 29/11/2018 by ivanavukovic

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНУ ВЕЖБУ ИЗ ОБЛАСТИ

„ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ, СУМПОРОМ И ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА“

Припрема из области органских једињења са сумпором,азотом и хетероциклична једињења

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНУ ВЕЖБУ ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА ИЗ ОБЛАСТИ „ХЕМИЈСКА ВЕЗА“

Published 29/11/2018 by ivanavukovic

hem.veza1.Шта је (су): a) јонска веза, б) ковалентна веза, в) метална веза, г) водонична веза, д) Ван дер Валсове интеракције?

2.  Која врста елемената може градити а) јонску везу, б) ковалентну везу?

3.  На примеру: а) атома натријума и кисеоника, б) атома алуминијума и кисеоника, објасни на који начин настаје јонска веза. Pročitajte ostatak ovog unosa →