ELEMENTI 14. I 15. GRUPE PSE

Published 06/12/2019 by ivanavukovic

dijamantPRIPREMA ZA KONTROLNU VEŽBU ZA UČENIKE  2. RAZREDA

1. Napiši jednačine hemijski reakcija između ugljenika i sledećih supstanci:

a) vodonikom      b) kiseonikom u višku    c) kalcijumom   d) bakar(II)-oksidom   e) gvožđe(III)-oksidom.

Za svaku reakciju utvrdi da li je ugljenik oksidaciono ili redukciono sredstvo.

2. Primenom metode oksidacionih brojeva izjednači sledeću jednačinu:

C + HNO3 = CO2 + NO + H2O

3. Napiši jednačine reakcija pomoću kojih je moguće izvesti sledeće promene:

C > CO2> K2CO3 > CaCO3 > CO2> Mg(HCO3)2 > MgCO3

4. Kako pomoću silicijum(IV)-oksida i drugih neophodnih reaktanata sintetisati silikatnu kiselinu? Sastavi jednačine odgovarajućih hem. reakcija.

5. Napiši jednačine hemijskih reakcija izmežu ortofosforne kiseline i kalijum-hidroksida tako da se dobiju tri tipa soli. Napiši nazive dobijenih soli.

6. U kojim oksidacionim stanjima se javlja fosfor u jedinjenjima? Navedite primere tih jedinjenja. Napišite Luisovu formulu atoma fosfora čiji je oksidacioni broj +3.

7. Napišite jednačine hemijskih reakcija između konc. azotne kiseline i:

a) srebra    b) cinka

Primenom metode oksidacionih brojeva izjednači date jednačine.

8. Napiši jednačine reakcija termičkog razlaganja sledećih soli:

a) kalijum-nitrat   b) cink-nitrat    c) amonijum-nitrat      d) amonijum-nitrit

9. Azot reaguje sa 8,4 g metala čiji je oksidacioni broj u jedinjenjima +1. U reakciji je nastalo 14 g nitrida. Odredite molarnu masu metala koji je reagovao sa azotom.

10. Kroz rastvor kalijum-hidroksida (masa čistog KOH u rastvoru je 14 g) propušteno je 2,8 kubnih decimetara CO2.  Koja so se pri tome obrazuje? Odredi masu dobijene soli.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: