Arhive

All posts for the month januar 2019

RASTVORI -ZADACI

Published 14/01/2019 by ivanavukovic

rastvoriPRIPREMA ZA KONTROLNU VEŽBU ZA UČENIKE 1. RAZREDA

1.      Koliko je potrebno grama natrijum-nitrata za pripremanje 200g 2% rastvora?

2.      Koliko je potrebno grama magnezijum-hlorida i koliko grama vode za pripremanje 500g rastvora masenog udela 0,2?

3.      Izračunati količinu aluminijum-sulftata potrebnog za pripremanje 200cm3 rastvora koncentracije 0,2 mol/dm3? Pročitajte ostatak ovog unosa →

Advertisements

DISPERZNI SISTEMI

Published 09/01/2019 by ivanavukovic

rastvoriOvde možete videti zanimljive animacije u vezi sa ovom temom.

1. Rastvaranje kuhinjske soli u vodi 

2. Rastvaranje soli u vodi kao endoterman proces

3. Rastvaranje soli u vodi kao egzoterman proces

4. Prezasićen rastvor natrijum-acetata

5. I još jedan prezasićen rastvor

6. Henrijev zakon

7. Tindalov  efekat