Arhive

All posts for the month decembar 2013

ETRI,ALDEHIDI I KETONI

Published 15/12/2013 by ivanavukovic

aldehidPRIPREMA ZA KONTROLNU VEŽBU ZA UČENIKE 3. RAZREDA

1.Napisati formule:

4-hlor-butanal;    4,6-dimetil-heptanal;   p-etil-benzaldehid;   3-hidroksi-2-pentanon;   2,3-dimetil-ciklopentanon;   4-heksin-2-on;   6-hidroksi-6-metil-3-hepten-2-on; 3-metil-cikloheksan-karbaldehid;    4-brom-cikloheksanon;  aceton;  formaldehid; Pročitajte ostatak ovog unosa →

Advertisements

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНУ ВЕЖБУ ЗА УЧЕНИКЕ 1. РАЗРЕДА ИЗ ОБЛАСТИ „ХЕМИЈСКА ВЕЗА“

Published 11/12/2013 by ivanavukovic

hem.veza1.Шта је (су): a) јонска веза, б) ковалентна веза, в) метална веза, г) водонична веза, д) Ван дер Валсове интеракције?

2.  Која врста елемената може градити а) јонску везу, б) ковалентну везу?

3.  На примеру: а) атома натријума и кисеоника, б) атома алуминијума и кисеоника, објасни на који начин настаје јонска веза. Pročitajte ostatak ovog unosa →